Abonnemang

LÄMNA UPPGIFTER

Säljer du annonsutrymme? Då vill vi gärna att du lämnar uppgifter om din försäljning till IRM och i utbyte för du vår årliga Key Insights rapport. Key Insights rapporten som summerar reklaminvesteringarna i Sverige på 6 sidor är utan kostnad när du lämnar dina uppgifter.

Utan kostnad

Till shoppen

KÖP RAPPORT

Här väljer du bara den/de rapporter du vill ha. Enkelt, välj en rapport, köp och ladda ner.

4900 till 6900 SEK/st

Till shoppen

EN KATEGORI

Vårt minsta abonnemang som följer utfall och prognos* för en utvald kategori. Förutom rapporterna får du även inlogg till mina sidor med tillgång IRMs databas. I den kan du söka och använda hela historiken av publicerade data för din kategori.

800 SEK/m

Abonnemanget har 3 månaders uppsägningstid

*om prognos finns för utvald kategori

Till shoppen

TVÅ KATEGORIER

Abonnemanget som följer utfall och prognos* för två utvalda kategorier. Förutom rapporterna får du även inlogg till mina sidor med tillgång IRMs databas. I den kan du söka och använda hela historiken av publicerade data för alla kategorier som ingår i abonnemanget.

1500 SEK/m

Abonnemanget har 3 månaders uppsägningstid

*om prognos finns för utvald kategori

Till shoppen

TRE KATEGORIER

Abonnemanget som följer utfall och prognos* för tre utvalda kategorier. Förutom rapporterna får du även inlogg till mina sidor med tillgång IRMs databas. I den kan du söka och använda hela historiken av publicerade data för alla kategorier som ingår i abonnemanget.

2200 SEK/m

Abonnemanget har 3 månaders uppsägningstid

*om prognos finns för utvald kategori

Till shoppen

Rapport- & Abonnemangshop

Till shoppen

LARGE

Abonnemanget följer nästan alla svenska kategorier.

4 Kvartalsrapporter
1 Årsrapport
4 Prognoser
1 Nordisk helårsrapport
1 Internationell helårsrapport
Förutom rapporterna från alla kategorier får du även inlogg till mina sidor med tillgång IRMs databas. I den kan du söka och använda hela historiken av publicerade data för alla kategorier som ingår i abonnemanget.

 

Kostnaden för Large baseras på företagets intäkter från försäljning/förmedling av reklam. Kontakta oss för köp.

Kontakta oss

MAX

Abonnemanget följer alla svenska kategorier.

4 Kvartalsrapporter
1 Årsrapport
4 Prognoser
1 Nordisk helårsrapport
1 Nordisk halvårsrapport
1 Internationell helårsrapport
1 Rapport om regionala reklammarknader
1 Rapport om eventmarknaden
1 Rapport om sponsringsmarknaden
Förutom rapporterna från alla kategorier får du även inlogg till mina sidor med tillgång IRMs databas. I den kan du söka och använda hela historiken av publicerade data för alla kategorier som ingår i abonnemanget.

 

Kostnaden för Max baseras på företagets intäkter från försäljning/förmedling av reklam. Kontakta oss för köp.

Kontakta oss

;