IRM släpper reviderad prognos för år 2020-2021

IRM släpper reviderad prognos för år 2020-2021: I IRM:s prognos från i maj förväntades ett tapp om 13,3% för medieinvesteringarna  i 2020 relativt 2019. I denna reviderade prognos för 2020 ser förutsättningarna något bättre ut och prognosen justeras till en nedgång för helåret 2020 på -11,0%.


Rapporten innehåller historisk data för samt prognos per mediekategori under 2020-2021, kvartalsdata 2019-2021p. Köp rapporten i IRMs rapport och abonnemangsshop.

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info@irm-media.se

;