Regionala reklamintäkter 2021: Stark uppgång drivet av digitala investeringar

2021 blev ett starkt år för de regionala reklammarknaderna. Investeringen ökade med 9,9% relativt föregående år och uppgick därmed till 12,4 miljarder kronor. Den goda utvecklingen innebär att de regionala reklammarknaderna nu i princip återhämtat det kraftiga tapp som skedde 2020 i spåren av pandemin.

 

Rapporten innehåller statistiken över Sveriges regionala reklammarknader 2021. Landet delas in i 5 regioner. Medieslag som undersöks i rapporten: dagspress, gratistidningar, oadresserad direktreklam, TV, radio och internet.

 

Rapporten ingår i IRM:s maxabonnemang, du kan också köpa den direkt här på hemsidan för 6 900 kronor exkl moms.

;