Medieinvesteringarna 2019: Ny milstolpe när marknaden passerar 40 miljarder kronor

2019 innebär en ny milstolpe för marknaden när medieinvesteringarna passerar 40 miljarder kronor för första gången. Under det fjärde kvartalet 2019 ökade medieinvesteringen i Sverige med 2,9%, och tillväxten på årsbasis uppgick därmed till 2,5%.

Den positiva utvecklingen till trots så innebär 2019 en avmattning på reklammarknaden. Efter att under åren 2016-2018 ha växt mellan 6-8 procent per år så har nu tillväxten återvänt till mer normala nivåer.

Rapporten omfattar 17 sidor incl. summary in English, pris 4 900 kronor exkl moms. För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se

;