IRM har publicerat det första kvartalet 2021: En stark marknad drivet av digitala investeringar

Annonsmarknaden växer med 5,3% i det första kvartalet 2021 relativt motsvarande kvartal i fjol. Omsättningen uppgår till 9,9 miljarder kronor, en rekordomsättning för ett första kvartal. Tillväxten drivs av de digitala investeringarna som växer med 16% under kvartalet, jämfört med Q1 2020.

 

 

IRM:s kvartalsrapport innehåller statistik över investering per mediekategori under det första kvartalet 2021 samt ackumulerat under kalenderåret 2020.

Rapporten omfattar 18 sidor incl. summary in English, pris 4 900 kronor exkl moms. Rapporten är nu tillgänglig för IRM:s prenumeranter och för övriga finns den tillgänglig för köp här

 

 

;