Pandemin och pengarna – om svenska mediers intäkter

Ett samarbete mellan IRM, MMS, SVT och Nordicom 2020-10-15

Hur ser mediernas intäkter ut i spåren av Coronapandemin 2020? Vill du få den samlade bilden, både var annonsörernas och hushållens pengar går?

Nu släpps den årliga rapporten om hushållens medieutgifter, varmt välkommen att ta del av rapportens resultat på vårt webbinarium den 15 oktober!

Hållpunkter:

Magnus Anshelm, VD MMS hälsar välkomna.

Madeleine Thor, VD IRM presenterar mediernas intäkter under 2020. Nytt för i år - vi ger er hela bilden, både avseende intäkter från hushåll och intäkter från annonsering.

Tobias Egge, MMS presenterar en fördjupning av intäktsbilden med fokus på rörlig bild.

Magnus Anshelm leder oss i en diskussion om rapportens resultat. Medierna blir allmer beroende av intäkter från hushållen och i spåren av Corona faller annonsintäkterna kraftigt, vilka blir konsekvenserna på längre sikt?

Kommentatorer:

Jonas Ohlsson, Föreståndare för Nordicom vid Göteborgs universitet

Victoria Svanberg, Ordförande TU

Jan Helin, Mediedirektör SVT

Tid & datum: Torsdag den 15 oktober kl. 12-13

Plats: Webbinarium. Vill du delta? Vänligen maila info@irm-media.se

Jag är intresserad och vill bli kontaktad


;