Event- och rapportkalendern

 • Rapport
 • 2022-02-24
 • Fjärde kvartalet 2021
 • Månadsindex
 • 2022-02-24
 • Månadsindex December
 • Månadsindex
 • 2022-03-04
 • Månadsindex Januari
 • Rapport
 • 2022-03-11
 • Reviderad prognos 2022
 • Rapport
 • 2022-03-30
 • Regionala reklammarknader 2021
 • Månadsindex
 • 2022-03-30
 • Månadsindex Februari
 • Rapport
 • 2022-04-22
 • Svensk reklammarknad 2021
 • Event
 • 2022-05-11
 • IRM medverkar på IAB Sveriges seminarium om podcasts: "400 miljoner anledningar att annonsera i podcasts" , Läs mer
 • Månadsindex
 • 2022-05-12
 • Månadsindex Mars
 • Rapport
 • 2022-05-12
 • Första kvartalet 2022
 • Rapport
 • 2022-05-27
 • Prognos 2022-2023
 • Månadsindex
 • 2022-05-31
 • Månadsindex April
 • Event
 • 2022-06-07
 • Webinar i samarbete med SWEDMA - Annonsinvesteringarna i en orolig tid: IRM presenterar prognosen för 2022-2023 , Läs mer
 • Rapport
 • 2022-06-15
 • Nordisk helårsrapport 2021
 • Månadsindex
 • 2022-06-29
 • Månadsindex Maj
 • Månadsindex
 • 2022-08-25
 • Månadsindex Juni
 • Månadsindex
 • 2022-08-25
 • Månadsindex Juli
 • Rapport
 • 2022-08-25
 • Andra kvartalet 2022
 • Rapport
 • 2022-09-20
 • Reviderad prognos 2022-2023
 • Månadsindex
 • 2022-09-27
 • Månadsindex Augusti
 • Rapport
 • 2022-10-19
 • Nordisk halvårsrapport Jan-Jun 2022
 • Månadsindex
 • 2022-11-10
 • Månadsindex September
 • Rapport
 • 2022-11-10
 • Tredje kvartalet 2022
 • Rapport
 • 2022-11-25
 • Reviderad prognos 2022-2023
 • Månadsindex
 • 2022-11-29
 • Månadsindex Oktober
 • Rapport
 • 2022-12-13
 • Internationell rapport 2021
 • Månadsindex
 • 2022-12-19
 • Månadsindex November
;