meny

Programmatisk handel i Sverige 2017-2019

 

En snabbväxande marknad i pågående konsolidering, så beskrivs ofta ad tech marknaden. I denna rapport reder IRM ut begreppen genom tydliga definitioner samt presenterar omsättning och tillväxt i Sverige under 2017-2019.

 

Innehåll i urval:

  • Hur mycket omsatte programmatisk handel i Sverige under 2017 och 2018? Hur ser tillväxten ut?
  • Prognos: Investeringen i programmatisk handel 2019
  • IRM delar upp programmatisk handel i display och online video; vad omsätter och hur utvecklas dessa underkategorier 2017-2019?
  • Hur mycket av annonsörernas investeringar går till techarvoden?

 

 

 


 

IRM ett oberoende, självfinansierat institut utan vinstintresse med uppdrag att kontinuerligt kartlägga reklam- och mediemarknaden i Sverige, Norge och Danmark. Mätningarna bygger i grunden på surveymetoden, vilket innebär att aktörerna tillfrågas direkt om deras intäkter.

 

IRM:s kartläggning av programmatisk handel är ett led i att förstå strömningarna på reklammarknaden idag. Resultaten syftar till att öka kunskapen kring branschens utveckling. I tillägg till insamlad data har IRM även genomfört intervjuer med marknadens aktörer.

 

För att beställa rapporten, vänligen fyll i nedanstående formulär.

 

Rapporten är på svenska och 10 sidor. Den levereras till dig som PDF inom en arbetsdag från beställning.

Pris: 6 900 kr

 

Beställ rapporten