meny

Prognos - Den danska reklammarknaden 2018-2019

 

I IRM:s prognos för 2018 förväntas reklaminvesteringarna öka med 2,8%. Förväntningarna för de samlade investeringarna under 2019 är att tillväxten ökar något relativt 2018.

 

Rapporten presenterar den förväntade utvecklingen gällande annonsinvestering för

  • Internet: Display, sökordsmarknadsföring, eftertext/onlinekataloger. Display är uppdelat i banners och partnerskap, sociala nätverk och online video.
  • Tryckta nyhetsmedier: Dagspress och lokala/regionala gratistidningar.
  • Tryckta interessemedier: Populärpress, gratismagasin och fackpress.
  • TV
  • Bio
  • Radio
  • Outdoor

 

Vänligen fyll i följande formulär.

Rapporten är på danska och levereras som PDF.

Pris: 6 500 kr