meny

Sponsring

Sponsring mäts årligen och avser annonsörers investering i marknadsföringssyfte, ej gåvor.

 

IRM utgår från Sponsring- och Eventsveriges definition av sponsring som lyder enligt följande:

 

”Sponsring är associationsmarknadsföring; en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och försäljning. Sponsring bygger på ett kommersiellt avtal mellan (normalt) två parter där ett företag betalar för kommersiella rättigheter att utnyttja en association (med t.ex. ett evenemang, en organisation, ett projekt etc.).”

 

Statistiken för sponsring redovisas på årsbasis under övriga marknadsaktiviteter i årsrapporten. Därutöver fördelas intäkterna på tre sätt i IRM:s specialrapport om sponsring:

 

1. Idrotts-, kultur- och social sponsring

2. Pengar, varor och tjänster

3. Fem regionala marknader

 

Statistikunderlaget samlas in av IRM och utgörs av ca 100 rättighetsinnehavare. Sponsring som marknadsdisciplin möjliggör inte åtskillnad mellan produktion och utrymmeskostnad varför båda momenten ingår i redovisad omsättning.