meny

Rörlig bild

Rörlig bild innefattar TV, online video och bio. TV och bio redovisas per månad, online video per kvartal.

 

Kategorin TV avser annonsering i linjär, broadcast-TV inklusive programsponsring men exklusive annonsörsfinansierad produktion (AFP). Notera att mätningen avgränsas till kanaler och reklam som riktar sig till svenska konsumenter, det vill säga inte alla kanaler som finns att tillgå via till exempel satellitutbud. Text-TV särredovisades tidigare men ingår från och med 2016 i TV.

 

Annonsering i online video (tidigare webb-TV) avser reklam, både video och statisk, som visas eller är såld i anslutning till redaktionell video, inklusive användargenererat innehåll. Till exempel ingår intäkter för en statisk banner i ett webb-TV-fönster. Så kallad annonsörsfinansierad produktion (AFP) ingår INTE. De aktörer som inberäknas är TV-husen, dagspress, aktörer med användargenererat innehåll samt försäljningsbolag som representerar mindre sajter. Online video ingår även i internet.

 

IRM:s statistik för bio inkluderar reklamförsäljning on-screen och off-screen, dock INTE intäkter för internetannonsering. Ett exempel på off-screen-försäljning som ingår är eventmarknadsföring. Intäkter för reklamproduktion såsom konvertering ingår INTE. I IRM:s databas och kvartalsrapport kan du löpande följa samlat utveckling inom rörlig bild vilket innefattar TV, online video & bio.

 

 

Underlaget för rörlig bild samlas in av IRM och utgörs i stort sett av samtliga aktörer på marknaden. TV och bio redovisas per månad, online video per kvartal.