meny

Radio

Radio redovisas per månad och avser all annonsering i radiosändning oavsett distributionssätt.

 

Radio innefattar aktörernas försäljning av annonsering i radiosändning. Annonsering som sänds in-stream i ljudsändningen på digitala plattformar ingår också. Intäkter för annonsering som är unik för digitala kanaler, både ljudannonsering och banners, särredovisas och ingår i internet. Notera att mätningen avgränsas till kanaler och reklam som riktar sig till svenska konsumenter, det vill säga inte alla kanaler som finns att tillgå i gränsområden eller digitalt.

 

Statistikunderlaget för radio samlas in av IRM och utgörs av i stort sett samtliga aktörer på marknaden. Redovisas per månad.