meny

Produktion

IRM uppskattar årligen investering i reklamproduktion totalt samt uppdelat på byråproduktion och direktreklam & bilagor.

 

Produktionskostnader avser både kreativa kostnader (byråarvode) och tekniska kostnader (t ex fotografering). Sponsring, event, produktmedia, mässor och butikspromotion är marknadsdiscipliner som inte möjliggör åtskillnad mellan produktion och utrymmeskostnad varför både distribution/utrymme och produktion ingår i dessa kategorier.

 

  • Byråproduktion: IRM har under våren 2017 uppdaterat statistiken kring byråproduktion. Den nya statistiken innefattar även det som tidigare benämnts som webb- och mobilproduktion, designproduktion samt content marketing. Olika typer av produktion flyter alltmer samman hos byråerna varför IRM anser att det är lämpligt att anta en mer holistisk syn. Den nya bedömningen kring hur mycket byråproduktion omsätter bygger på analys av årsredovisningar samt telefonintervjuer med utvalda byråer för att exkludera verksamhet som redan täcks in av IRM:s mätningar, t.ex. eventproduktion.

 

  • Produktion direktreklam & bilagor: Produktionskostnader, d.v.s. adressköp, målgruppsanalys, kreativt utförande och tryck av direktreklam (DR) beräknas utifrån en undersökning som IRM genomförde under 2002-2003.  Produktion av ADR skattas till 160% av distributionsintäkterna, medan motsvarande skattningsfaktor för ODR är 149%. Liksom övrig produktion redovisas denna kategori en gång per år. Produktionskostnader för reklambilagor skattas enligt samma princip som oadresserad direktreklam.