meny

Out-of-home

Out-of-home innefattar utomhusreklam och butiksmedia. Utomhusreklam redovisas månadsvis, butiksmedia kvartalsvis.

 

Utomhusreklam är till stor del trafikreklam - skyltar längs vägar samt på busshållplatser, tågstationer och flygplatser. IRM:s statistik inkluderar både analoga och digitala skyltar.

 

 

Den angränsande reklamkanalen butiksmedia särredovisas men presenteras ibland tillsammans med utomhusreklam i IRM:s rapporter under benämningen out-of-home. Skillnaden mellan utomhusreklam och butiksmedia är att utomhusreklamen finns i en mer offentlig miljö. Butiksmedia avser fasta reklamytor i butiker, t.ex. hyllkantsreklam, kundvagnsreklam och TV-reklam i butik. 

 

Underlaget för utomhusreklam samlas in av IRM och utgörs av ca 15 aktörer, statistiken presenteras per månad. Underlaget för butiksmedia samlas också in av IRM men redovisas per kvartal.