meny

Nyhetsmedier

Nyhetsmediernas samlade intäkter, tryckt och digitalt, redovisas per kvartal. 

 

IRM mäter följande underkategorier till nyhetsmedier; storstadspress, landsortspress, kvällspress, dagspressens reklambilagor samt gratistidningar. Dessa kategorier avser annonsintäkter i tryckta utgåvor. I IRM:s databas och kvartalsrapporter kan du också löpande följa investering i digitala nyhetsmedier vilket avser samlade annonsintäkter från digitala kanaler hos dagspress, gratistidningar samt renodlat digitala nyhetsaktörer. Aktörernas intäkter för digital annonsering ingår även i respektive internetkategori.

 

Dagspress (storstads-, landsorts- och kvällspress) utgör en kostnad för läsaren i form av prenumeration eller lösnummerköp. Begreppet morgonpress används ibland och är en summering av storstad- och landsortspress. Information kring dagspressens reklambilagor avser intäkter för distribution av reklambilagor och INTE annonsförsäljning i redaktionella bilagor som redan ingår i respektive dagspresskategori. Produktion av reklambilagor som efterliknar redaktionell miljö innefattas INTE heller utan ingår under produktion.

 

Gratistidningar (inkl. annonsblad) innebär inte någon prenumerationsavgift för konsumenten och distribueras antingen hem i brevlådan eller via utplacerade ställ.

 

 

Underlaget för nyhetsmedier samlas in av IRM och Tidningsutgivarna (TU) och utgörs av annonsintäkter hos över 200 titlar. Statistik för nyhetsmedier redovisas per kvartal. På årsbasis redovisar IRM även information om annonsvolym i spaltmeter hos dagspressen.