meny

Internet

Internet redovisas per kvartal, kategorin delas upp på banners & samarbeten, online video, sociala nätverk, onlinekataloger/eftertext och sök. 

 

Display 

Banners & samarbeten (desktop): Innefattar traditionella nätkampanjer samt innehållssamarbeten på desktopenheter där webbplatsen, säljaren, får betalt för att publicera köparens innehåll. Banners & samarbeten innefattar ett stort antal format; framförallt olika typer av banners men även annonser i form av text. All reklam i anslutning till redaktionell video särredovisas i online video.  Native advertising avser köpt reklamplats (och produktion) som är utformad för att efterlikna sajtens eget utseende, funktion och/eller innehåll. Reklamformen ingår löpande i banners & samarbeten men redovisas även separat och begränsas till medieaktörernas intäkter för produktion och distribution av native advertising. Native-annonsering inom sociala nätverk ingår ej.

E-postmarknadsföring inberäknas i banners & samarbeten i IRM:s statistik och avser intäkter som härrör från annonser distribuerade via e-post. Notera att renodlade nyhetsbrev eller utskick till kundklubbar INTE inberäknas då IRM klassar dessa som en intern försäljningskanal till skillnad från extern marknadsföring. Har ett företag dock försäljning till externa aktörer av annonser i sitt nyhetsbrev eller kundklubbsutskick inkluderas dessa intäkter. 

Banners & samarbeten (mobil): Innefattar traditionella nätkampanjer samt innehållssamarbeten på mobila hemsidor och i appar där webbplatsen, säljaren, får betalt för att publicera köparens innehåll. Notera dock att all reklam i anslutning till redaktionell video särredovisas i online video.

 

Online Video: Reklam, både video och statisk, som visas eller är såld i anslutning till redaktionell video, inklusive användargenererat innehåll på desktopenheter samt mobila plattformar. Till exempel ingår intäkter för en statisk banner i ett webb-TV-fönster. Så kallad annonsörsfinansierad produktion (AFP) ingår INTE. De aktörer som inberäknas är TV-husen, dagspress, aktörer med användargenererat innehåll (ej sociala nätverk) samt försäljningsbolag som representerar mindre sajter. I IRM:s databas och kvartalsrapport kan du också löpande följa samlat utveckling inom rörlig bild vilket innefattar TV, online video & bio.

Sociala Nätverk:  Sociala nätverk avser plattformstjänster av privat och yrkesmässig karaktär. Sajter med bloggar och liknande innehåll ingår INTE. Statistiken innefattar all annonsering, desktop och mobil inkl. video.

 

 

Onlinekataloger/eftertext

Här redovisas intäkter som kommer från digital katalog- och eftertextannonsering, exempelvis platsannonser och köp-och-sälj. I kategorin ingår både aktörer med ursprung inom print samt renodlade internetaktörer.

 

Sökordsmarknadsföring

Innefattar intäkter från sponsrade söklänkar (SEM) och sökordsoptimering (SEO). Med sponsrade söklänkar avses betalt annonsutrymme som upplåts av sökmotorer. SEO avser intäkter för tjänster som syftar till att öka antalet relevanta träffar för en sajt och ser till att den hamnar högt i resultatlistan.

 

 

Metod & övrig info

Omsättning och tillväxt inom internetannonsering bygger på utveckling i insamlat underlag. Kategorin omfattar fakturerade intäkter hos säljnätverk, säljbolag och webbplatser som upplåter annonsutrymme. Statistikunderlaget för internet samlas huvudsakligen in av IRM och utgörs av över 100 aktörer med olika typer av sajter och digitala tjänster. Internetintäkter hos aktörer med ursprung inom dagspress samlas in i samarbete med Tidningsutgivarna (TU). Statistiken för internetkanalerna presenteras per kvartal. I IRM:s kvartalsrapporter kan du också läsa om annonsintäktsutvecklingen för nyhets- och intressemedier i digitala kanaler.