meny

Event

IRM gör årsvis två mätningar av events, dels total omsättning hos eventbyråer och dels eventmarknadsföring.

 

Eventmarknadsföring är ett betalt evenemang genomfört i externt marknadsföringssyfte som är helt kostnadsfritt för mottagaren.  Eventbyråernas totala omsättning innefattar intäkter från både eventmarknadsföring och för företagsinterna/corporate events. 

 

Eventmarknadsföring redovisas vid jämförelser med övriga reklammarknaden. Eventbyråernas totala omsättning redovisas i en specialrapport där IRM även presenterar en uppdelning baserat på målgrupp; privatkonsumenter (B2C), företagskonsumenter (B2B) och företagsinternt/corporate. 

 

Omsättningen räknas varje år upp baserat på jämförbar tillväxt hos omkring 50 uppgiftslämnare. Eventverksamhet som marknadsdisciplin möjliggör inte åtskillnad mellan produktion och utrymmeskostnad varför båda momenten ingår i redovisad omsättning.