meny

Direktreklam

Direktreklam redovisas per månad retroaktivt vid kvartalets slut och delas upp på oadresserad och adresserad reklam.

 

Direktreklam (DR) avser reklamblad som delas ut i brevlådan. IRM redovisar två underkategorier till DR; adresserade (ADR) och oadresserade (ODR) utskick. Annonsörer kan välja att göra ODR-utskick till alla i ett visst geografiskt område alternativt kan dom göra ADR-utskick till en viss målgrupp baserat på andra demografiska parametrar etc.

 

Observera att direktreklam inte är detsamma som direktmarknadsföring. Direktreklam är en mediekanal medan direktmarknadsföring är kommunikationsstrategi som är oberoende av mediekanal, mer information om detta hittar du hos SWEDMA.

 

Underlaget för direktreklam samlas in av IRM och innefattar uppgifter från samtliga verksamma aktörer om distributionsintäkter för adresserad och oadresserad direktreklam. Redovisas retroaktivt per månad vid varje kvartals slut. På årsbasis sammanställs även volymen direktreklam, d.v.s. hur många enskilda utskick som genomförts. Produktion av direktreklam redovisas också på årsbasis, helt särredovisat från distributionsintäkterna. För mer information, se fliken produktion.