meny

Reklaminvestering 2019

Miljoner SEK, löpande priser, netto inkl. reklamskatt, förändring i procent mot föregående år

  Mkr ±%

Medieinvesteringar

Tryckta nyhetsmedier (dagspress inkl. reklambilagor, gratistidningar) 4 041 -15.8
Tryckta intressemedier (tidskrifter inkl. reklambilagor, gratistidskrifter) 1 121 -13,2
Direktreklam 2 886 -6,8
TV 5 820 -2,3
Radio 1 020 -5,4
Bio 180 -1,1
Internet 23 749 10,9
Out-of-home 1 987 1,9
Summa medieinvesteringar 40 805 2,6
     
     
Marknadsaktiviteter
Butikspromotion  4 723 3,4
Eventmarknadsföring 3 148 0,1
Mässor 3 411 -11,0
Produktmedia/Presentreklam 6 795 0,2
Sponsring 7 619 2,8
Summa investeringar i marknadsaktiviteter 25 695
-0,2
 
Summa produktionskostnader 14 516
0,6
     
TOTAL MARKNADSKOMMUNIKATION
81 016
1,3

 

Källa: IRM:s Årsrapport - Svensk Reklammarknad 2019