meny

Reklaminvestering 2018

Miljoner SEK, löpande priser, netto inkl. reklamskatt, förändring i procent mot föregående år

  Mkr ±%

Medieinvesteringar

Tryckta nyhetsmedier (dagspress inkl. reklambilagor, gratistidningar) 4 801 -10.8
Tryckta intressemedier (tidskrifter inkl. reklambilagor, gratistidskrifter) 1 285 -9,9
Tryckta kataloger 3 -91,5
Direktreklam 3 078 -5,1
TV 5 953 8,4
Radio 1 074 9,0
Bio 183 3,6
Internet 21 430 12,5
Out-of-home (utomhusreklam & butiksmedia) 2 053 16,5
Summa medieinvesteringar 39 860
6,1
     
Marknadsaktiviteter
Butikspromotion exkl. butiksmedia 4 567 2,7
Eventmarknadsföring 4 519 4,9
Mässor 3 832 20,0
Produktmedia/Presentreklam 6 785 6,7
Sponsring 7 476 3,7
Summa investeringar i marknadsaktiviteter 27 179
6,5
 
Summa produktionskostnader 14 925
3,7
     
TOTAL MARKNADSKOMMUNIKATION
81 963
5,8

 

Källa: IRM:s Årsrapport - Svensk Reklammarknad 2018