meny

Reklaminvestering 2017

Miljoner SEK, löpande priser, netto inkl. reklamskatt, förändring i procent mot föregående år

  Mkr ±%

Medieinvesteringar

Tryckta nyhetsmedier (dagspress inkl. reklambilagor, gratistidningar) 5 388 -11,6
Tryckta intressemedier (tidskrifter inkl. reklambilagor, gratistidskrifter) 1 427 -9,4
Tryckta kataloger 36 -59,1
Direktreklam 3 258 -3,1
TV 5 512 2,2
Radio 981 14,6
Bio 176 17,7
Internet 19 202 21,4
Out-of-home (utomhusreklam & butiksmedia) 1 771 12,8
Summa medieinvesteringar 37 752
8,2
     
Marknadsaktiviteter
Butikspromotion exkl. butiksmedia 4 447 2,1
Eventmarknadsföring 4 329 8,4
Mässor 3 193 -9,0
Produktmedia/Presentreklam 6 320 3,7
Sponsring 7 248 1,6
Summa investeringar i marknadsaktiviteter 25 537 1,8
 
Summa produktionskostnader 14 887
5,5
     
TOTAL MARKNADSKOMMUNIKATION
78 175
5,5

 

Källa: IRM:s Årsrapport - Svensk Reklammarknad 2017