meny

Årsstatistik

IRM:s årsstatistik utgör officiell branschstatistik. Tabellen och grafen till vänster visar samtliga reklaminvesteringar i pengar samt tillväxt jämfört med föregående år och andel av totala reklaminvesteringar i Sverige. 

 

Totala reklaminvesteringar (stora reklamkakan) delas upp i tre delar:

 

Medieinvesteringar (mediekakan) - Mediebolag och andra relevanta aktörers distributionsintäkter för reklamytor. 

 

Marknadsaktiviteter - Annonsörers investeringar i butikspromotion, events, mässor, sponsorskap samt presentreklam. Marknadsaktiviteter kännetecknas av att reklambudskapet är integrerat i konsumentens upplevelse och interaktion med ett evenemang, plats eller person. Därutöver är det många gånger svårt att skilja på och mäta distributionskostnader respektive produktionskostnader. 

 

Produktion - Produktion av reklammaterial hos en reklambyrå, webb-byrå, contentbyrå, designbyrå etc.

 

 

 

Läs mer hur statistiken sammanställs under fliken mätmetod & definitioner. 

 

Intresserad av mer detaljerad information kring reklammarknaden? IRM publicerar löpande statistik och prognoser för reklammarknaden under året. Mer information hittar du under våra tjänster och beställ rapport.