meny

OM STATISTIKEN

Här kan du läsa om IRM:s mätmetod & definitioner samt ta del av den officiella statistiken för det senaste kalenderåret.