meny

Reviderad prognos för 2020

 

IRM väljer idag att presentera en prognos för medieinvesteringarna 2020. Men institutets vill i samband med framläggandet understryka att det för närvarande föreligger en stor osäkerhet kring utvecklingen för ekonomin och för medieinvesteringarna i spåren av virusutbrottet. 

 

Förutsättningarna ändrar sig nu mycket snabbt och läget har ändrats bara under det senaste dygnet, vilket gör prognosarbetet mycket svårt. Information till prognosen har inhämtats under de två veckor som föregått publicering, den information som funnits tillgänglig vid denna tidpunkt har legat till grund för slutsatserna.

 

Inledningen på 2020 visar avvaktan och viss oro i marknaden. Förväntan för helåret 2020 är sänkt, tillväxten förväntas bli 1,8% relativt 2019. Sänkningen berör främst det första halvåret i dagsläget,  men även det andra halvåret kan komma att sänkas framöver, om utvecklingen fortsätter under och efter sommaren. Totalt räknar IRM med att reklaminvesteringen uppgår till knappt 41,5 miljarder kr i 2020.

 

 

Rapporten innehåller historisk data för samt prognos per mediekategori under 2020, kvartalsdata 2018-2020p. Lista över kategorier 26 sidor, pris 6 900 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka här.

 

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se