meny

Ökande reklaminvestering i hela Norden

Nu har IRM publicerat rapporten ”The Nordic Advertising Market 2018” som beskriver utvecklingen på de nordiska reklammarknaderna. Under 2018 ökade reklaminvesteringen på alla 4 marknader. De samlade reklamköpen i nordisk media uppgick till 8,6 miljarder euro* vilket innebär en ökning om 4,7% gentemot 2017 med fast växelkurs.

 

Sverige, som storleksmässigt har störst hävstång på utvecklingen, visade återigen en anmärkningsvärd ökning i lokal valuta med god utveckling på bred front. Även den norska marknaden ökade betydligt, drivet av internetannonsering. Danmark och Finland såg en solid ökning på ca 2%. Köp av internetannonsering utgör samlat drygt hälften av all reklaminvestering i Norden, i den här rapporten delar IRM även upp internetannonseringen på tre huvudkategorier: display (inkl. video och social), sök samt onlinekataloger/eftertext.

 

 

Rapporten är på engelska och innehåller information kring annonsinvestering i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Omsättning uppges i euro samt lokal valuta. Följande mediekategorier behandlas: tidningar, tidskrifter, utomhus, TV, radio, bio och internet (display, sök, onlinekataloger/eftertext). *Kataloger och direktreklam utelämnats för att underlätta jämförbarheten med internationell data. Statistik för Sverige, Norge och Danmark finns tillgänglig från IRM, statistik för Finland tillhandahålls av Kantar TNS och IAB Finland.

 

The Nordic Advertising Market omfattar 25 sidor och kostar 6 900 kr exkl moms, köp den i IRM:s onlinebutik!

 

Vill du veta mer om rapporten, kontakta oss på +46-8-663 04 90 or info[a]irm-media.se