meny

Ny prognos 2019: nedjusterad till +2,8%

IRM:s prognos för total medieinvestering under 2019 har sänkts från +3,3% till +2,8%. Under 2020 väntas fortsatt en likartad tillväxttakt.

 

Reklammarknadens tillväxt har mattats av under första halvåret 2019 pga starka jämförelsetal från 2018, drivna av idrottsevenemang och val samt som följd av att den svenska ekonomin svalnat. Den samlade marknadstillväxten under 2019 och 2020 är mer i linje med trend på jämförbara internationella marknader. 

 

 

 

Rapporten innehåller historisk data för samt prognos per mediekategori under 2019-2020, kvartalsdata 2018-2020p. Lista över kategorier 26 sidor, pris 6 900 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka här.

 

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se