meny

Medieinvesteringarna i det första kvartalet: Tillväxten mattas

Under det första kvartalet 2019 ökade medieinvestering i Sverige med 2,9% och uppgick till knappt 9,6 miljarder kr. Liksom förväntat ser vi därmed en avmattning i tillväxttakten jämfört med föregående år, det är samtidigt en fortsatt tydlig ökning på marknaden och nuvarande tillväxttakt är mer i linje med övriga Nordiska marknader. Generellt så möter många aktörer starka jämförelsetal i år då 2018 späddes på av idrottsevenemang, val mm.

 

IRM:s kvartalsrapport innehåller statistik över investering per mediekategori under det första kvartalet samt ackumulerat under kalenderåret 2018. Lista över kategorier

 

Rapporten omfattar 17 sidor incl. summary in English, pris 4 900 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka härFör mer information eller beställning på faktura, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se