meny

IRM:s reviderade prognos för 2019: Marginell sänkning

Prognosen för total medieinvestering under helåret 2019 har sänkts från +4,3% till +4,1%. Utfallet i Q4 låg i linje med IRM:s förväntningar och trots att inledningen på 2019 bjuder på goda utsikter så ser IRM samtidigt en något mer avvaktande marknad vilket föranleder en marginellt försiktigare prognos. Totalt sett räknar IRM med att reklaminvesteringen uppgår till 41,5 miljarder kr.

 

 

Rapporten innehåller historisk data samt prognos per mediekategori under 2019, kvartalsdata 2017-2019p. Lista över kategorier 26 sidor, pris 6 500 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka här.

 

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se