meny

IRM:s prognos för 2019-2020 justeras ner ytterligare

IRM:s prognos för tillväxten i total medieinvestering under 2019 har sänkts med nästan en procentenhet och är nu 1,9% relativt 2018. Under 2020 förväntas samma tillväxttakt.

 

Inbromsningen på reklammarknaden fortsätter och blev i det tredje kvartalet större än förväntat. Det är främst de starka jämförelsetalen för 2018 med bland annat riksdagsval och ökad spelreklam som fått genomslag. Samtliga kategorier har justerats ner för 2019, vilket innebär att utsikterna för marknaden under året är väsentligt svagare än vid föregående prognos.

 

Prognosen för 2020 är också genomgående nedjusterad. Indikationen inför 2020 är en avvaktande marknad, vilket innebär att prognosen också blir mer osäker när vi är på väg in i 2020. Konjunkturen för allmänekonomin mattas av, men sommar-OS och fotbolls-EM ser ut att ge marknaden en skjuts under andra och tredje kvartalet.

 

Rapporten innehåller historisk data för samt prognos per mediekategori under 2019-2020, kvartalsdata 2018-2020p. Lista över kategorier 26 sidor, pris 6 900 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka här.

 

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se