meny

IRM:s årsrapport 2018: Reklammarknaden passerar 80 miljarder

Idag presenteras IRM:s årsrapport ”Svensk Reklammarknad 2018” som ger en översikt över reklamåret 2018. Den stora reklamkakan - totala reklaminvesteringar - inkluderar medieköp, investering i marknadsaktiviteter samt produktionskostnader. 

 

Under 2018 uppgick totala reklaminvesteringar i Sverige till nästan 82 miljarder kr vilket innebär en ökning på 5,8% relativt 2017. Marknaden minskade 2013 då det strukturella skiftet från tryckta till digitala medier var som mest kännbart, tillväxttakten har ökat stadigt därefter, 2018 är troligen ett toppår.

 

Medieinvestering fortsätter att visa en mycket god tillväxt, om än lite lägre än 2017. Omsättningen ökade med 6,1% till nästan 40 miljarder kr. Investeringar i marknadsaktiviteter visade en tillväxt på 6,5% vilket innebär att ökningstakten är i stort sett i linje med utvecklingen för medieköp. Produktionskostnader ökade 3,7% till drygt 14,9 miljarder kr.

 

 

 

Du hittar en sammanställning över 2018 under årsstatistik. Årsrapporten kostar 6 900 kronor exkl. moms och innehåller omsättning och tillväxt per kategori. Tidsperiod varierar beroende på reklamkategori, som mest 2005-2018. 39 sidor inklusive Summary in English. Köp den här

 

Om du vill veta mer om exakt vilken information som ingår eller har andra frågor om rapporten, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.