meny

Första prognosen för 2020

IRM har sänkt förväntningarna på medieinvestering under 2019 till en tillväxt om drygt 3%. Under 2020 väntas en likartad tillväxttakt.

 

Reklammarknaden har under de senaste åren haft en fantastiskt stark trend, en avmattning i tillväxttakten är förväntad och hänger samman med en avmattning i allmänekonomin. Det bör dock framhållas att tillväxten är fortsatt god och i linje med utvecklingen på jämförbara internationella marknader.

 

 

 

Rapporten innehåller historisk data för samt prognos per mediekategori under 2019-2020, kvartalsdata 2018-2020p. Lista över kategorier 26 sidor, pris 6 900 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka här.

 

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se