meny

2019

Nya tal för influencer marketing

2019-12-19

IRM (Institutet för reklam och mediestatistik) har för tredje året i rad kartlagt annonsörernas investeringar i influencer marketing i Sverige. IRM...

Läs mer

IRM presenterar "The International Advertising Market 2018": Starkt år för medieinvesteringar internationellt

2019-12-13

IRM presenterar idag rapporten "The International Advertising Market" om global annonsutveckling under 2018. Det blev ett mycket gott år på de int...

Läs mer

IRM:s prognos för 2019-2020 justeras ner ytterligare

2019-12-03

IRM:s prognos för tillväxten i total medieinvestering under 2019 har sänkts med nästan en procentenhet och är nu 1,9% relativt 2018. Under 2020 för...

Läs mer

Medieinvesteringarna i Q3 2019: Avmattningen förstärks när tillväxten faller ytterligare

2019-11-15

Under det tredje kvartalet 2019 ökade medieinvestering i Sverige med 0,7% och uppgick till drygt 9 miljarder kr. Resultatet för det tredje kvartale...

Läs mer

Nordisk medieinvestering växer under det första halvåret 2019

2019-10-24

Nu har IRM publicerat rapporten ”The Nordic Advertising Market January-June 2019” som beskriver utvecklingen på de nordiska reklammarknaderna under...

Läs mer

Ny prognos 2019: nedjusterad till +2,8%

2019-09-17

IRM:s prognos för total medieinvestering under 2019 har sänkts från +3,3% till +2,8%. Under 2020 väntas fortsatt en likartad tillväxttakt. Reklamma...

Läs mer

Q2 2019: Avmattning i reklamkonjunkturen

2019-08-30

Under det andra kvartalet 2019 ökade medieinvestering i Sverige med 2,5% och uppgick till knappt 10,4 miljarder kr. Resultatet är i linje med Q1 vi...

Läs mer

Första prognosen för 2020

2019-06-03

IRM har sänkt förväntningarna på medieinvestering under 2019 till en tillväxt om drygt 3%. Under 2020 väntas en likartad tillväxttakt.

Läs mer

Medieinvesteringarna i det första kvartalet: Tillväxten mattas

2019-05-16

Under det första kvartalet 2019 ökade medieinvestering i Sverige med 2,9% och uppgick till knappt 9,6 miljarder kr. Liksom förväntat ser vi därmed...

Läs mer

Ökande reklaminvestering i hela Norden

2019-05-09

Nu har IRM publicerat rapporten ”The Nordic Advertising Market 2018” som beskriver utvecklingen på de nordiska reklammarknaderna. Under 2018 ökade...

Läs mer

Välkommen på frukostseminarium 24/5

2019-05-06

Är du intresserad av att veta mer om IRM eller vill du en uppdatering kring vår statistik och databas? Vi bjuder nu in till ett frukostseminarium fredag där vi ger en genomgång av databasverktyget och vilka rapporter man hittar hos oss.

Läs mer

Events & Sponsring snart 15 miljarder

2019-05-03

Investering i events och sponsring/företagssamarbeten ökade med 5% under 2018 och närmar sig därmed 15 miljarder kr. Den samlade omsättningen unde...

Läs mer

IRM:s årsrapport 2018: Reklammarknaden passerar 80 miljarder

2019-04-10

Idag presenteras IRM:s årsrapport ”Svensk Reklammarknad 2018” som ger en översikt över reklamåret 2018. Den stora reklamkakan - totala reklaminvesteringar - inkluderar medieköp, investering i marknadsaktiviteter samt produktionskostnader. Under 2018 uppgick totala reklaminvesteringar i Sverige till nästan 82 miljarder kr vilket innebär en ökning på 5,8% relativt 2017.

Läs mer

Regionala Reklammarknader 2018

2019-03-28

I IRM:s senaste rapport ”Regionala reklammarknader 2018” presenteras statistik kring reklamutvecklingen under 2018 i 5 regioner; Norra, Västra, Öst...

Läs mer

Ny rapport om programmatisk handel 2017-2019

2019-03-21

En snabbväxande marknad i pågående konsolidering, så beskrivs ofta ad tech marknaden. I denna rapport reder IRM ut begreppen genom tydliga definiti...

Läs mer

IRM:s reviderade prognos för 2019: Marginell sänkning

2019-03-14

Prognosen för total medieinvestering under helåret 2019 har sänkts från +4,3% till +4,1%.

All-time-high för medieinvestering 2018

2019-02-22

IRM publicerar idag rapporten som summerar medieinvestering i det fjärde kvartalet och därmed även helåret 2018.

Läs mer