meny

Starkt år för eventmarknadsföring

Investering i eventmarknadsföring ökade med 8,4% under 2017 till en omsättning om 4,3 miljarder kr. Utvecklingen är ytterligare ett tecken på den starka reklamtrend som just nu råder på marknaden. Ökningen ligger i linje med tillväxten för medieinvestering under förra året.

 

Eventmarknadsföring avser investering i evenemang genomförda i externt marknadsföringssyfte som är helt kostnadsfritt för mottagaren. Mätningen av eventmarknadsföring är en del av en årlig studie av investeringarna i sponsring och event som utförs av IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) i samarbete med Sponsrings & Eventsverige (SES).

 

Liksom eventmarknadsföringen så nådde sponsringsinvestering ett nytt all-time-high under 2017. Investering i sponsorskap och företagssamarbeten har växt stadigt sedan mitten på 90-talet och fortsätter att göra det även 2017. Under förra året ökade omsättningen med 1,6% till 7,2 miljarder kr. Ökningen är lite mer modest än för medieinvestering eller eventmarknadsföring men omsättningen innebär att sponsorskap är den tredje största kategorin i IRM:s stora reklamkaka efter internet och produktion. Sponsringen är fortsatt en stark regional reklamkanal då cirka 60 procent av sponsorinvesteringarna gäller lokala / regionala rättighetsinnehavare och organisationer.

 

 I IRM:s specialrapport om sponsring finns nedbrytning på idrott/kultur/social samt pengar/produkter/tjänster. Eventbranschen bryts ner på B2B/B2C/Corporate. Rapporterna ingår som medlemsförmån i SES samt går att köpa i IRM:s webshop för 2 900 kronor styck. 

Ladda ned