meny

Stark nordisk reklammarknad med Sverige i täten

Nu har IRM publicerat rapporten ”The Nordic Advertising Market 2017” som beskriver utvecklingen på de nordiska reklammarknaderna under 2017.  De samlade reklamköpen i nordisk media uppgick till 8,5 miljarder euro* under 2017 vilket innebär en ökning om 5,3% gentemot 2016 med fast växelkurs.

 

Den svenska marknaden, som storleksmässigt har störst hävstång på utvecklingen, visade återigen en anmärkningsvärd ökning under 2017. Även de danska och norska reklammarknaderna uppvisade en god ökning. I Finland, den minsta marknaden med lägst reklaminvestering per capita, minskade investeringen marginellt. Köp av internetannonsering utgör samlat ca hälften av all reklaminvestering i Norden, i den här rapporten delar IRM även upp internetannonseringen på tre huvudkategorier: display (inkl. video och social), sök samt onlinekatalgoer/eftertext.

 

 

Rapporten är på engelska och innehåller information kring annonsinvestering i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Omsättning uppges i euro samt lokal valuta. Följande mediekategorier behandlas: tidningar, tidskrifter, utomhus, TV, radio, bio och internet (display, sök, onlinekataloger/eftertext). *Kataloger och direktreklam utelämnats för att underlätta jämförbarheten med internationell data.Statistik för Sverige, Norge och Danmark finns tillgänglig från IRM, statistik för Finland tillhandahålls av Kantar TNS och IAB Finland.

 

The Nordic Advertising Market omfattar 25 sidor och kostar 6 500 kr exkl moms, köp den i IRM:s onlinebutik!

 

Vill du veta mer om rapporten, kontakta oss på +46-8-663 04 90 or info[a]irm-media.se