meny

Reviderad prognos 2018: något höjd till +6,0%

Prognosen för total medieinvestering under helåret 2018 har höjts från +5,6% till +6,0%.

 

Utfallet i Q3 överträffade förväntningarna och även det fjärde kvartalet ser ut att kunna visa god tillväxt med betydande upprevideringar för TV och utomhusreklam. Totalt sett räknar IRM med att reklaminvesteringen uppgår till 39,9 miljarder kr.

 

IRM:s prognos för 2019 är också uppjusterad då trenden ser fortsatt stark ut för flera kategorier i upptakten mot årsskiftet. Samtidigt väntas en avmattning i allmänkonjunkturen under de kommande åren, och många medier möter dessutom tuffa jämförelsetal då 2018 har varit positivt påverkat av idrottsevenemang och val. 

 

 

Rapporten innehåller historisk data samt prognos per mediekategori under 2018-2019, kvartalsdata 2017-2019p. 26 sidor, pris 6 500 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka här.

 

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se