meny

Reviderad prognos 2018

Prognosen för total medieinvestering under helåret 2018 är oförändrad jämfört med föregående rapport som publicerades i december.

Andra halvåret 2017 visade på en avtagande tillväxttakt jämfört  med första halvåret och IRM:s bedömning är att den trenden fortsätter. Utvecklingen har dock varit väldigt stark de senaste åren så även om ökningstakten avtar så är reklamkonjunkturen fortsatt mycket god.

 

Rapporten innehåller historisk data samt prognos per mediekategori under 2018, kvartalsdata 2016-2018p. 26 sidor, pris 6 500 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka här.

 

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se