meny

Regionala Reklammarknader

I IRM:s senaste rapport ”Regionala reklammarknader 2017” presenteras statistik kring reklamutvecklingen under 2017 i 5 regioner; Norra, Västra, Östra och Södra Sverige samt Mälardalen. Samlat framgår att de regionala reklaminvesteringarna minskade med 1,6 procent under 2017 jämfört med 2016.

  

 

"Regionala Reklammarknader 2017" omfattar 11 sidor och inkluderar statistik kring totala reklaminvesteringar uppdelat på region och medium samt reklaminvesteringar per capita i de olika regionerna. Medieslag som undersöks i rapporten: dagspress, gratistidningar, oadresserad direktreklam, TV, radio och internet.

 

Rapporten ingår i IRM:s maxabonnemang, läs mer om vårt abonnemangserbjudande. Du kan också köpa den direkt här på hemsidan för 6 500 kronor exkl moms.

 

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se