meny

Ny prognos 2018: något höjd till +5,6%

Prognosen för total medieinvestering under helåret 2018 har höjts med 0,4 procentenheter jämfört med föregående prognos publicerad i maj.

 

Totalt sett räknar IRM med att reklaminvesteringen uppgår till 39,8 miljarder kr vilket innebär en ökning om 5,6% gentemot 2017. Utfallet i Q2 var starkare än väntat drivet mycket av sportevenemang även om IRM noterade en dämpad digital tillväxttakt som delvis beror på att GDPR trädde i kraft. Utvecklingen ser ut att bli mycket god även i Q3 i samband med valet för att sedan mattas av i det sista kvartalet. IRM:s prognos för 2019 är totalt sett oförändrad och innebär en avtrappning av tillväxten till 4%. 

 

Rapporten innehåller historisk data samt prognos per mediekategori under 2018-2019, kvartalsdata 2017-2019p. 26 sidor, pris 6 500 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka här.

 

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se