meny

Ny milstolpe: Internet mer än halva mediekakan 2017

Idag publiceras IRM:s senaste kvartalsrapport som summerar utvecklingen för medieinvesteringarna under 2017. Det blev ett riktigt bra år med en tillväxt om över 8% relativt 2016. Därmed kan IRM fastslå att medieinvesteringarna återigen når ett nytt all-time-high. Omsättningen uppgick till 37,7 miljarder kronor 2017.

 

De digitala medierna går fram kraftigt, tillväxttakten uppgår till 21% relativt 2016. Kategorin omsätter nu 19,2 miljarder kronor och står för 51% av medieinvesteringarna. Den snabbaste tillväxttakten finner vi inom sociala nätverk och online video.

Flera kategorier har stark positiv tillväxt. Bio, radio och out-of-home kan uppvisa tvåsiffriga ökningstakter under året relativt 2016. Dessutom bröt TV de tre senaste årens negativa trend, under 2017 ökade reklamomsättningen med drygt 2%.

 

 

IRM:s kvartalsrapport innehåller statistik över medieinvestering per kategori under det fjärde kvartalet och helåret 2017. Rapporten omfattar 17 sidor incl. summary in English, pris 4 500 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka här

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se

Ladda ned