meny

Mediernas prisinflation 2017

Nu har IRM publicerat rapporten om mediernas prisinflation 2017.

 

”Prisinflation 2017” beskriver prisutvecklingen för medieköp under åren 2000-2017. IRM presenterar varje mediekategori som ett index med basår 2000. För vissa mediekategorier finns inte data för hela tidsperioden varför tidsperioden för dessa kategorier är kortare. Totalsiffrorna inkluderar inte mediekategorin internet då IRM saknar underlag kring räckvidd för dessa beräkningar.

 

Under 2017 var det positiv mediepristillväxt i löpande priser men oförändrat i fasta priser jämfört med 2016.

 

Rapporten är 12 sidor och kostar 6 500 kr. Medier som ingår: storstadspress, landsortspress, kvällspress, fackpress, oadresserad och addresserad direktreklam, TV och radio. Tidsperiod 2000-2017 förutom populärpress som tillkom 2009. Köp rapporten i IRM:s webshop så får du den direkt!