meny

IRMs rapport för det andra kvartalet: Displayannonseringen sviktar i spåren av GDPR

Idag publiceras IRM:s kvartalsrapport för det andra kvartalet 2018. Och resultaten visar att i spåren av GDPR så sviktar displayannonseringen. Displayannonseringen på desktop och mobil faller med 4% i det andra kvartalet 2018 relativt samma period förra året. Det ska jämföras med en tillväxt om 9% under det första kvartalet 2018.

 

IRM noterar alltså ett litet hack i kurvan gällande den mycket starka tillväxten inom internetannonsering som noterats under de senaste åren i Sverige. Tillväxten uppgår nu till drygt 10% relativt samma kvartal föregående år. Inte sedan 2012 har tillväxttakten varit så låg för de digitala investeringarna. Ökningen dämpades överlag, men särskilt för displaykategorierna där införandet av GDPR är en bidragande orsak.

 

Trots en något lägre digital tillväxttakt så kvarstår tillväxttakten från det första kvartalet på mediemarknaden som helhet. Istället är det utomhus, TV, radio och bio som alla visar starka tal. TV ökar med 13% relativt Q2 2017. Inte sedan återhämtningen efter krisen 2009 har IRM noterat så starka tillväxttal för TV. Bland annat så har sportevenemangen bidragit till den fina utvecklingen. Värt att notera är även utvecklingen för utomhus som växer med över 20% under det andra kvartalet relativt samma period förra året.

 

IRM:s kvartalsrapport innehåller statistik över medieinvestering per kategori under det andra kvartalet och ackumulerat 2018. Rapporten omfattar 17 sidor incl. summary in English, pris 4 500 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka här

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se

Ladda ned