meny

Första kvartalet 2018 visar fortsatt god tillväxt

 

Idag summerar IRM medieinvesteringarna för Q1 2018. Under det första kvartalet 2018 ökade medieinvestering i Sverige med 5,7% jämfört med motsvarande kvartal 2017 och uppgick därmed till knappt 9,3 miljarder kr.

 

Ökningen är därmed fortfarande god även om den mattas av något relativt den mycket starka tillväxt som noterats i 2016-2017. Internetannonsering totalt är fortsatt den kategori som ökar mest, tillväxten trappas dock av något i Q1.

 

IRM:s kvartalsrapport innehåller statistik över medieinvestering per kategori under det första kvartalet och helåret 2017. Rapporten omfattar 17 sidor incl. summary in English, pris 4 500 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka här

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se