meny

Årsrapport: Reklammarknaden passerar 78 miljarder 2017

Idag presenteras IRM:s årsrapport ”Svensk Reklammarknad 2017” som ger en översikt över reklamåret 2017. Den stora reklamkakan - totala reklaminvesteringar - inkluderar medieköp, investering i marknadsaktiviteter samt produktionskostnader. 

 

Under 2017 uppgick totala reklaminvesteringar i Sverige till knappt 78,2 miljarder kr vilket innebär en ökning på 5,5% gentemot 2016.Reklammarknadens omsättning minskade 2012-2013 då det strukturella skiftet från tryckta till digitala medier var som mest kännbart. De senaste 4 åren har dock inneburit en stadigt ökande tillväxttakt, främst drivet av stark tillväxt för medieköp.

 

Som IRM tidigare rapporterat, ökade medieinvesteringarna med över 8% under 2017. Investering i marknadsaktiviteter och produktion ökar också stadigt, om än inte riktigt lika starkt som medieköpen. Samlad reklaminvestering ökade med 5,5% och upplevde därmed den starkaste tillväxten sedan 2011.

 

 

 

 

Du hittar en sammanställning över 2017 under årsstatistik här på hemsidan. Årsrapporten kostar 6 500 kronor exkl. moms och innehåller omsättning och tillväxt per kategori. Tidsperiod varierar beroende på reklamkategori, som mest 2000-2017. 39 sidor inklusive Summary in English. Köp den här

 

Om du vill veta mer om exakt vilken information som ingår eller har andra frågor om rapporten, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se