meny

2018

Internationella reklammarknader 2017

2018-12-13

IRM presenterar idag rapporten "The International Advertising Market" om global annonsutveckling under 2017. De internationella reklammarknaderna h...

Läs mer

Investeringarna i influencer marketing växer kraftigt

2018-12-06

IRM (Institutet för reklam och mediestatistik) har för andra året i rad kartlagt annonsörernas investeringar i influencer marketing i Sverige. Under 2017 omsatte influencer marketing 660 miljoner kr, detta motsvarar en tillväxt om 33% relativt föregående år.

Läs mer Ladda ned

Reviderad prognos 2018: något höjd till +6,0%

2018-12-05

Prognosen för total medieinvestering under helåret 2018 har höjts från +5,6% till +6,0%.

Tredje kvartalet 2018: Valet bidrar till årets starkaste kvartal

2018-11-09

Under det tredje kvartalet 2018 ökade medieinvestering i Sverige med 7,1% jämfört med det tredje kvartalet 2017 och uppgick därmed till knappt 9 miljarder kr.

Läs mer

The Nordic Advertising Market January-June 2018

2018-10-25

Nu har IRM publicerat rapporten ”The Nordic Advertising Market January-June 2018” som beskriver utvecklingen på de nordiska reklammarknaderna under det första halvåret 2018.

Läs mer

Ny prognos 2018: något höjd till +5,6%

2018-09-19

Prognosen för total medieinvestering under helåret 2018 har höjts med 0,4 procentenheter jämfört med föregående prognos publicerad i maj.

Läs mer

IRMs rapport för det andra kvartalet: Displayannonseringen sviktar i spåren av GDPR

2018-08-27

Idag publiceras IRM:s kvartalsrapport för det andra kvartalet 2018. Och resultaten visar att i spåren av GDPR så sviktar displayannonseringen. Disp...

Läs mer Ladda ned

Stark nordisk reklammarknad med Sverige i täten

2018-06-19

Nu har IRM publicerat rapporten ”The Nordic Advertising Market 2017” som beskriver utvecklingen på de nordiska reklammarknaderna under 2017. De samlade reklamköpen i nordisk media uppgick till 8,5 miljarder euro* under 2017 vilket innebär en ökning om 5,3% gentemot 2016 med fast växelkurs.

Läs mer

Ny prognos 2018-2019

2018-05-31

Prognosen för total medieinvestering under helåret 2018 är höjd jämfört med föregående rapport som publicerades i mars. Utfallet i Q1 var samlat nå...

Läs mer

Första kvartalet 2018 visar fortsatt god tillväxt

2018-05-07

Idag summerar IRM medieinvesteringarna för Q1 2018. Under det första kvartalet 2018 ökade medieinvestering i Sverige med 5,7% jämfört med motsvara...

Läs mer

Starkt år för eventmarknadsföring

2018-05-03

Investering i eventmarknadsföring ökade med 8,4% under 2017 till en omsättning om 4,3 miljarder kr. Utvecklingen är ytterligare ett tecken på den s...

Läs mer Ladda ned

Årsrapport: Reklammarknaden passerar 78 miljarder 2017

2018-04-18

Idag presenteras IRM:s årsrapport ”Svensk Reklammarknad 2017” som ger en översikt över reklamåret 2017. Den stora reklamkakan - totala reklaminvest...

Läs mer

Ola Klingenborg, Staffan Rosell och Mats Selling nya i IRM:s styrelse

2018-04-16

IRM:s (Institutet för reklam och mediestatistik) medlemmar har utsett en ny styrelse. Daniel Collin fortsätter som styrelsens ordförande. Samtidig...

Läs mer Ladda ned

Regionala Reklammarknader

2018-04-11

I IRM:s senaste rapport ”Regionala reklammarknader 2017” presenteras statistik kring reklamutvecklingen under 2017 i 5 regioner; Norra, Västra, Öst...

Läs mer

Mediernas prisinflation 2017

2018-03-27

Nu har IRM publicerat rapporten om mediernas prisinflation 2017. ”Prisinflation 2017” beskriver prisutvecklingen för medieköp under åren 2000-2017....

Läs mer

Reviderad prognos 2018

2018-03-15

Prognosen för total medieinvestering under helåret 2018 är oförändrad jämfört med föregående rapport som publicerades i december. Andra halvåret 20...

Läs mer

Ny milstolpe: Internet mer än halva mediekakan 2017

2018-03-15

Idag publiceras IRM:s senaste kvartalsrapport som summerar utvecklingen för medieinvesteringarna under 2017. Det blev ett riktigt bra år med en til...

Läs mer Ladda ned