meny

Sponsring spränger 7-miljardersvallen

 

Det fortsätter att gå bra för investeringarna i sponsring och event. Sponsring ökar med 2,6 procent relativt föregående år och omsätter knappt 7,2 miljarder kronor. Företagens investeringar hos eventbyråer ökade också, men ökningen blev mer blygsam, 0,2 procent och därmed är omsättningen knappt 6,8 miljarder kronor.

 

Den årliga mätningen av investeringarna i sponsring och event utförs av IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) i samarbete med Sponsrings & Eventföreningen (SEFS).

 

Sponsringsinvesteringarna fortsätter att växa och 2016 når branschen ytterligare ett nytt all-time-high. Branschen har växt konstant sedan mitten på 90-talet och 2016 når man en ny milstolpe då omsättningen för första gången passerar 7 miljarder kronor. Idrottsorganisationerna står för störst andel av sponsringsintäkterna, drygt 70 procent går till idrotten. Resterande investeringar delas mellan social sponsring och kultursponsring. Liksom föregående år ökade social sponsring betydligt mer än övriga, vilket troligen beror både på långsiktiga trender och den fortsatt aktuella flyktingsituationen. Den positiva trenden skulle också kunna vara kopplad till ett mer processinriktat arbete och större professionalitet kring företagssamarbeten hos sociala organisationer samt ett potentiellt ökat fokus från företag när det gäller socialt ansvar.

 

Sponsringen är fortsatt stark regionalt, cirka 60 procent av sponsorinvesteringarna gäller lokala / regionala rättighetsinnehavare och organisationer.

 

Företagens investeringar i events omsatte knappt 6,8 miljarder kronor vilket motsvarar en ökning om 0,2 procent i förhållande till 2015. Utvecklingen för events har därmed varit relativt stabil under de senaste två åren. Events delas upp i eventmarknadsföring (genomfört i externt marknadsföringssyfte) och företagsinterna event. Under 2016 ökade omsättningen inom företagsinterna events men minskade något inom eventmarknadsföring.

 

I IRM:s specialrapport om sponsring finns nedbrytning på idrott/kultur/social samt pengar/produkter/tjänster. Eventbranschen bryts ner på B2B/B2C/Corporate. Rapporterna ingår som medlemsförmån i SEFS samt går att köpa i IRM:s webshop för 2 900 kronor styck. 

Ladda ned