meny

Regional Reklam 2016

I IRM:s senaste rapport ”Regionala reklammarknader 2016” presenteras statistik kring reklamutvecklingen under 2016 i 5 regioner; Norra, Västra, Östra och Södra Sverige samt Mälardalen. Samlat framgår att de regionala reklaminvesteringarna minskade med drygt 1 procent under 2016 jämfört med 2015.

  

 

"Regionala Reklammarknader 2016" omfattar 11 sidor och inkluderar statistik kring totala reklaminvesteringar uppdelat på region och medium samt reklaminvesteringar per capita i de olika regionerna. Medieslag som undersöks i rapporten: dagspress, gratistidningar, oadresserad direktreklam, TV, radio och internet.

 

Rapporten ingår i IRM:s maxabonnemang, läs mer om vårt abonnemangserbjudande. Du kan också köpa den direkt här på hemsidan för 6 500 kronor exkl moms.

 

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se