meny

Ny prognos 2017-2018: ytterligare höjda förväntningar

IRM har reviderat upp prognosen för 2017 från +5,2% till +7,6%. Total reklaminvestering väntas därmed uppgå till knappt 37,6 miljarder kr under helåret. Den goda trenden i andra halvåret 2016 förstärktes i Q1 2017. Internet fortsätter att visa en mycket god tillväxt, men den stora förändringen jämfört med 2016 är den ökande investeringstakten i rörlig bild- både på digitala och analoga plattformar.

 

Detta är första gången IRM gör en prognos för 2018. Den starka allmänkonjunkturen och den goda reklamtrenden mildras troligen något jämfört med innevarande år.

 

 

Rapporten innehåller historisk data samt prognos per mediekategori under 2017 och 2018, kvartalsdata 2016-2018p. 26 sidor, pris 6 500 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka här.

 

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se