meny

Nordisk reklammarknad 2016: uppåt tack vare urstark svensk tillväxt

Nu har IRM publicerat rapporten ”The Nordic Advertising Market 2016” som beskriver utvecklingen på de nordiska reklammarknaderna under 2016.   

 

De samlade reklamköpen i nordisk media uppgick till 8,2 miljarder euro* under 2016 vilket innebär en ökning om 3,0% gentemot 2015 med fast växelkurs. Den nordiska utvecklingen har totalt sett förbättrats jämfört med 2015. 

 

På den svenska marknaden, som storleksmässigt har störst hävstång på utvecklingen, visade reklaminvesteringarna en anmärkningsvärd ökning under 2016 som överträffade BNP-tillväxten för första gången på fem år. De danska och finska reklammarknaderna uppvisade stabil, positiv tillväxt. Norge, den näst största marknaden med högst reklaminvestering per capita, var den enda marknaden som backade under 2016.

 

 

Rapporten är på engelska och innehåller information kring annonsinvestering i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Omsättning uppges i euro samt lokal valuta. Följande mediekategorier behandlas: tidningar, tidskrifter, utomhus, TV, radio, bio och internet. *Kataloger och direktreklam utelämnats för att underlätta jämförbarheten med internationell data. Publikationen omfattar 25 sidor och kostar 6 500 kr exkl moms, köp den i IRM:s onlinebutik!

 

Vill du veta mer om rapporten, kontakta oss på +46-8-663 04 90 or info[a]irm-media.se