meny

Mediernas prisinflation 2016

Nu har IRM publicerat rapporten om mediernas prisinflation 2016.

 

”Prisinflation 2016” beskriver prisutvecklingen för medieköp under åren 2000-2016. IRM presenterar varje mediekategori som ett index med basår 2000. För vissa mediekategorier finns inte data för hela tidsperioden varför tidsperioden för dessa kategorier är kortare. Totalsiffrorna inkluderar inte mediekategorin internet då IRM saknar underlag kring räckvidd för dessa beräkningar.

 

Under 2016 var det positiv mediepristillväxt i både löpande och fasta priser jämfört med 2015 med 2-3%.

 

Rapporten är 13 sidor och kostar 6 500 kr. Medier som ingår: storstadspress, landsortspress, kvällspress, fackpress, oadresserad och addresserad direktreklam, TV, radio och utomhusreklam. Tidsperiod 2000-2016 förutom populärpress och utomhusreklam som tillkom 2009. Köp rapporten i IRM:s webshop så får du den direkt!