meny

Marginellt uppjusterad prognos

Prognosen för total medieinvestering under helåret 2017 är marginellt uppjusterad jämfört med föregående prognos publicerad i september.

 

Prognosen för 2018 är oförändrad. Indikationerna kring reklamutvecklingen nästa år är goda men IRM förväntar att tillväxttakten avtar något.  Konjunkturprognoserna visar på en gradvis avtagande tillväxttakt de kommande åren samtidigt som OS, fotbolls-VM och riksdagsval driver på annonsinvesteringen, särskilt inom vissa mediekategorier.

 

Rapporten innehåller historisk data samt prognos per mediekategori under 2017 och 2018, kvartalsdata 2016-2018p. 26 sidor, pris 6 500 kronor exkl moms. Köp den över Internet så får du den direkt! Klicka här.

 

För mer information, ring 08-663 04 90 eller maila till IRM på info[a]irm-media.se